Slider

Badania stabilności kosmetyku


Badania kosmetyków
Od momentu pierwszych prac nad recepturą kosmetyku do jego produkcji jest długa droga. Sam proces powstawania wymarzonego produktu kosmetycznego został już opisany we wcześniejszym wpisie produkcja kosmetyków – krok po kroku . Zanim jednak kosmetyk zostanie wyprodukowany i trafi na półki sklepowe musi przejść szereg testów.

Wprowadzając kosmetyk na rynek osoba odpowiedzialna musi zagwarantować, że w określonym na opakowaniu terminie ważności będzie on bezpieczny w czasie stosowania przez konsumenta. W tym celu wykonuje się szereg testów. Jednym z nich jest badanie stabilności kosmetyku (tzw. test starzeniowy) to badanie, w czasie którego masę kosmetyczną poddaje się działaniu warunków ekstremalnych w porównaniu do normalnych warunków przechowywania. Celem badania jest ocena, czy receptura kosmetyku będzie stabilna w czasie. Ocena stabilności związana jest z określeniem czy w masie kosmetycznej nie dochodzi do wystąpienia niepożądanych zmian (m.in. pojawienia się grudek, rozwarstwienie, zmiana barwy bądź zapachu). Podczas trwania testów stabilności masa kosmetyczna poddawana jest procesowi przyśpieszonego starzenia pod wpływem działania temperatury oraz światła. Badanie wykonuje się zarówno w temperaturze podwyższonej, jak i obniżonej. Przyjmuje się, że 12 tygodni w temperaturze 45°C odpowiada stabilności produktu kosmetycznego w okresie 24 miesięcy.

Na stabilność produktu kosmetycznego ma również światło i opakowanie kosmetyku. Wpływ światła określa się między innymi poddając próbkę masy kosmetycznej działaniu promieni UV, a następnie porównując tę próbkę z masą kosmetyczną przechowywaną w zaciemnionym miejscu. Wpływ opakowania określa się podczas tzw. testy kompatybilności masy kosmetycznej z finalnym opakowaniem. Niewłaściwie dobrane opakowanie może spowodować pogorszenie jakości kosmetyku w czasie, jak również masa kosmetyczna może wpłynąć na pogorszenie jakości opakowania (np. jego odkształcenie).

Badanie stabilności kosmetyku jest jednym z podstawowych testów jakie wykonuje się podczas oceny masy kosmetycznej. Jest to jednocześnie najbardziej czasochłonne badanie, gdyż trwa do 12 tygodni. Ich wykonanie jest wymagane przez obowiązujące akty prawne, zgodnie z którymi w Raporcie Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego musi się znaleźć informacja o wykonaniu testów stabilności oraz sprawozdanie z wykonania tych testów. Aby mieć pewność, że wprowadzany do obrotu kosmetyk jest bezpieczny, oprócz opisanych testów stabilności oraz kompatybilności wykonuje się jeszcze szereg innych badań m.in. ocenę czystości mikrobiologicznej, czy skuteczności użytego konserwantu, jednak o tych testach w kolejnym wpisie.